Contact Us

Tesfa International School is located at 1555 40th Avenue NE, Columbia Heights, MN 55421.  For more information about Tesfa International School please contact us.

Phone: 651-717-4844

Fax: 651-641-4052

Summer Office Hours for July are 8:00am – 3:30pm.

School Year Office Hours are 7:15am-3:15am.

Jonas Beugen, Executive Director

jonas.beugen@tesfainternationalschool.org

If you need translation please call the school and ask.
إذا احتجت ترجمة للغة العربية، الرجاء الإتصال على هاتف المدرسة واطلب المساعدة
Haddii aad rabto in luqada Somaliga laguugu turjumo fadlan soo wac iskoolka. Mahad sanid

Leave a Reply

%d